foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024.

Szkoła Podstawowa

Harmonogram dnia 4 września 2023r.

Przyjazd dzieci rano zgodnie z harmonogramem dowożenia

8.00 - msza św. w kościele p.w. Przenajświętszej Trójcy w  Dźwierzutach

9.00 - uroczysty apel

10.00 - odwóz

 

Przedszkole:

Zajęcia w przedszkolu zgodnie z planem, tj. z czasem zapisu dziecka do przedszkola podanego w deklaracji.

Dzieci dojeżdżające do przedszkola mogą odjechać  o godz. 10.00 

lub pozostają w przedszkolu do godz. 12.45 i są odbierane osobiście przez rodziców.

Nie ma drugiego odwozu dla dzieci przedszkolnych.

 

Przedszkole  Publiczne w Dźwierzutach i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bogumiła Linki  w Dźwierzutach zapraszają dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami do przedszkola na "Dni Otwarte w Przedszkolu" w dniach:

31 sierpnia 2023r. (czwartek) w godz. 9.00 - 11.00 

1 września 2023r. (piątek) w godz. 10.00  - 12.00 .

Rodzice dzieci nowo przyjętych w tych dniach mogą do przedszkola przynosić wyprawki.

 
Na dniu otwartym rodzice wraz z dziećmi mogą zobaczyć przedszkole,  poznać kadrę, która pracuje z dziećmi.

Przedszkole rozpoczyna pracę 4 września 2023r..

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola  w czasie podanym w deklaracji, zaś dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym ( które ukończyły 5 lat) zgodnie z rozkładem dowożenia (będzie podany ok. 30 sierpnia).

Dnia 4 września odwóz dla dzieci przedszkolnych będzie ok.12.45 (informacja będzie podana ok.30 sierpnia).

W przypadku zmian w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt osobisty z sekretariatem ZSP w Dźwierzutach.

 

Rok Kopernika

https://www.facebook.com/100057667860760/posts/rok-2023-zosta%C5%82-ustanowiony-rokiem-miko%C5%82aja-kopernika-w-550-rocznic%C4%99-jego-urodzi/694236295841960/

https://www.ko.olsztyn.pl/2023/06/07/rozstrzygniecie-konkursu-na-logo-akcji-spoleczno-edukacyjnej-konwalia/

 

Gratulacje dla Julii Rapackiej, ucz. kl.4  za otrzymane wyróżnienie w gr. kl. 1-4  na szczeblu wojewódzkim na logo  w Akcji społeczno- edukacyjnej "Konwalia", której organizatorem był Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty   oraz Rada Dyrektorów Szkół Podstawowych  przy Warmińsko - Mazurskim Kuratorze Oświaty w Olsztynie.

                                                                                                       Organizatorzy i Dyrekcja.

 

Informacja o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę"

W dniu 17 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Dźwierzuty, a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/1211 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 38.200 zł, wkład własny to: 40.127,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 78.327,00 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” biorą udział 3 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Dźwierzuty, które zrealizują łącznie

7 wycieczek.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r.

Copyright © 2023 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.