foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Informacja o przedsięwzięciu „Poznaj Polskę"

W dniu 17 kwietnia 2023 r. pomiędzy Gminą Dźwierzuty, a Ministerstwem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/1211 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość przyznanej przez MEiN dotacji celowej na realizację w/w przedsięwzięcia wynosi 38.200 zł, wkład własny to: 40.127,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 78.327,00 zł.

W przedsięwzięciu ,,Poznaj Polskę” biorą udział 3 szkoły publiczne prowadzone przez Gminę Dźwierzuty, które zrealizują łącznie

7 wycieczek.

Wycieczki szkolne, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone do dnia 15 grudnia 2023 r

 

 

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.