foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Szkolne akty prawne:

 

Statut szkoły

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

Procedura kontaktu nauczycieli z rodzicami

 

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń

Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie netto, przypadający na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym świadczenie jest przyznawane. (paragraf 19, pkt.1 Regulaminu).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego/letniego ze środków ZFŚS.

Wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej ze środków ZFŚS.

Copyright © 2020 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.