foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Szkolne akty prawne:

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia

Procedura kontaktu nauczycieli z rodzicami

 

Regulamin gospodarowania środkami zakładowego Funduszu Świadczeń

Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie netto, przypadający na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym świadczenie jest przyznawane. (paragraf 19, pkt.1 Regulaminu).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego/letniego ze środków ZFŚS.

Wzór wniosku o dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży ze środków ZFŚS.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej ze środków ZFŚS.

 

Propozycja wycieczki dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, emeryci i nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych).

Wycieczka częściowo finansowana z ZFŚS- Albania 25.07.- 01.08.2022r.

 

 

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO.

1. Porozumienie.

2. Regulamin Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego.

        - aneks nr 1

        - aneks nr 2

Dokumenty dla osób ubiegających się o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS.

1. Wniosek o pożyczkę.

2. Umowa.

3. Dokument dla poręczyciela.

   

 Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach - data ogłoszenia 04.02.2021r.

Copyright © 2023 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.