foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

 

Nasza szkoła jest jedną z pięciu szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Dźwierzuty, w powiecie szczycieńskim.

W roku szkolnym 2011/2012  w 11 oddziałach uczy się 214 uczniów. Mamy również oddział przedszkolny liczący 25 dzieci. W szkole jest zatrudnionych 24 nauczycieli, pod okiem których uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności oraz rozwijają swoje zainteresowania.  W szkole są również  organizowane zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, terapii pedagogicznej,  gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie maja do dyspozycji sale lekcyjne,  pracownię komputerową wyposażoną w 20 komputerów, z których zakup 10 był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe szkoła otrzymała w ramach sponsoringu od warszawskiego Klubu „Rotary”.

W szkolnej bibliotece znajduje się z Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

List gratulacyjny

Mamy zastępczą salę gimnastyczną oraz dostęp do hali sportowej i boiska „Orlik”. Po lekcjach dla dowożonych uczniów są  organizowane zajęcia opieki świetlicowej.

W szkole jest możliwość korzystania z płatnych obiadów. W 2003 nasza szkoła otrzymała tytuł  "Szkoła z klasą".  Uczestniczyliśmy w   europejskich programach  „Socrates – Comenius”  oraz „Comenius– uczenie się przez całe życie” finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Realizacja ostatniego została wysoko oceniona i uznana przez FRSE za przykład dobrej praktyki.

Copyright © 2024 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.