foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

 

Dzieci w szkoleDrodzy Uczniowie, Rodzice,

cieszymy się, że powoli wracamy do normalności i niebawem się z Wami spotkamy w naszej szkole.
Bardzo nam zależy abyście wrócili do nas z uśmiechem. Rozumiemy Wasze rozterki i niepokój , ale zapewniamy, że przede wszystkim będziemy się starali odbudować  relacje.  Zależy nam na Waszym dobrym samopoczuciu. Lekcje będą się odbywały zgodnie z planem, ale sprawdziany, testy, klasówki przekładamy  na czas , kiedy będziecie na nie gotowi. Najważniejsze jest Wasze dobre samopoczucie.

Czekamy na Was z niecierpliwością.

                                                              Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną.

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
dotyczącego organizacji nauki w klasach IV - VIII w tzw. systemie hybrydowym,
uwzględniając w miarę możliwości równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć
przez każdego ucznia zarówno w sposób stacjonarny oraz z wykorzystaniem
technik kształcenia na odległość- informuję o sposobie organizacji nauki
od dnia 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r.


Uwaga dni 25,26,27 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII, ze względu na egzamin ósmoklasisty.Nauczanie stacjonarne klas 4-8 w naszej szkole przedstawiać się będzie następująco:

Poniedziałek 17 maja- klasy 4A, 4B, 7A, 7B.
Wtorek 18 maja- klasy 8, 7A, 7B, 5.
Środa 19 maja - klasy 8, 4A, 4B, 5.
Czwartek 20 maja - klasy 8, 6A, 6B.
Piątek 21 maja - klasy 8, 6A, 6B.
Poniedziałek 24 maja - klasy 4A, 4B, 7A, 7B.
Piątek 28 maja - klasy 5, 6A, 6B, 7B.

Klasy, które nie zostały wymienione w danym dniu, pracują zdalnie.

W dniach 25-27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas 1-3 mają nauczanie stacjonarne.

Jednocześnie informuję, że od dnia 31 maja 2021 r.
wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie.


Przypominamy, że na terenie Szkoły w przestrzeni wspólnej jest obowiązek noszenia maseczek.
Prosimy Rodziców o zaopatrzenie uczniów w maseczki.


Harmonogram dowożenia uczniów w dniach 17-28 maja 2021r.

 

Dyrekcja ZSP w Dźwierzutach.

 

Klasy I- III od 4 maja 2021r. wracają do nauki stacjonarnej.

Zajęcia lekcyjne odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązują  maseczki w przestrzeni  wspólnej (korytarze, szatnie, autobus szkolny), dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.

Harmonogram dowożenia uczniów klas 1-3 i dzieci przedszkolnych
w dniach 04-14 maja 2021 r.

DOWOŻENIE PORANNE-
W MIEJSCOWOŚCIACH

ODWOŻENIE
PO LEKCJACH-
W MIEJSCOWOŚCIACH

ŁUPOWO

7.25

13.35

MAŁSZEWKO

7.32

13.30

BUDY

7.33

13.25

DŹWIERZUTY-SZKOŁA

7.37

13.20

AUGUSTOWO

7.44

13.46

TARGOWSKA WOLA

7.48

13.50

GISIEL

7.50

13.54

DĄB

7.52

13.57

SZCZEPANKOWO

7.53

13.43

DŹWIERZUTY-KOLONIA

7.55

13.40

DŹWIERZUTY -SZKOŁA

7.57

12.35

TARGOWO - KOLONIA

7.43

12.42

TARGOWO - ZAZDROŚĆ

7.45

12.40

DŹWIERZUTY-SZKOŁA

7.50

13.35

NOWE KIEJKUTY

7.25

14.05

JABŁONKA- WIEŚ

7.30

14.00

OLSZEWKI

7.34

13.55

DĄBROWA

7.39

13.50

LINOWO

7.44

13.45

DŹWIERZUTY

7.50

----

Od 19 kwietnia 2021r. dzieci przedszkolne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym wracają do nauczania stacjonarnego.

Przywóz i odwóz dzieci dojeżdżających zgodnie z harmonogramem:

                          Przywóz                       Odwóz

Nowe Kiejkuty      7:32                            14.06

Olszewki              7:37                            13.58

Linowo                7:45                            13:53

Szk. Dźwierzuty   7:50                            13.46

 

Małszewko           7:55                           13:42

Budy                  7:57                            13:40

Szk.Dźwierzuty   8:01                            13.30

 

Targowo-Zazdrość 8:05                          13:35

Szk.Dźwierzuty   8:10                            13:30

 

Łupowo -           7:40                             13.45

Łupowo-Dąb      7:43                             13:38

Targowska Wola 7:50                             13.35

Szczepankowo   8:00                             13.25

Szk.Dźwierzuty  8:05                             13:20

 

 

 

Nowe zmiany obowiązujące od 26 marca do 11 kwietnia.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców  Przedszkole  i oddział przedszkolny w Dźwierzutach w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021r. będą zamknięte.

Wychowawcy przedszkola będą prowadzić zajęcia z dziećmi  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram zajęć przekaże  wychowawca grupy.

Z uwagi na lockdown i zamknięcie  przedszkola rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia ....... marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Copyright © 2023 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.