Statut Publicznego Przedszkola w Dźwierzutach,
tekst jednolity od 31 sierpnia 2020r.