foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022                              rok szkolny

Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach.

Serdecznie zapraszamy i witamy w nowym roku szkolnym.
Spotykamy się 1 września 2021r. (tj. w środę). Prosimy, aby każdy rodzic zaopatrzył swoje dziecko w maseczkę (do założenia w przestrzeni wspólnej na terenie szkoły).
 
Przypominamy ważne zasady!
1. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby, zabezpieczone maseczką, zachowując dystans.
2. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, korzystając z dozownika płynu.
3. Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść z dzieckiem tylko jeden rodzic/ opiekun prawny - dotyczy kl.I, II, III, IVa i IVb.
4. W przestrzeniach wspólnych szkoły należy założyć maseczkę i zachowywać bezpieczną odległość. Minimalna odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 1,5 m (z wyjątkiem relacji rodzic-dziecko).
 
UWAGA !
 Zalecenia MEiN, GIS i MZ
 
 
 9.30  spotkania  z wychowawcami klas
w salach wg poniższego schematu:
 
kl.I - sala 220, wejście boczne do przedszkola i na I piętro - wychowawca: Anita Elbruda
kl.II - sala 107, wejście główne   - wychowawca: Małgorzata Roman
kl.III - sala 203, wejście główne   - wychowawca: Magdalena Kercher - Markowska
kl.IVa - sala 310, wejście główne   - wychowawca: Katarzyna Kaczyńska
kl.IVb - sala 309, wejście główne   - wychowawca: Zdzisław Manelski
kl.Va - sala 216, wejście główne   - wychowawca: Anna Polak
kl.Vb - sala 217, wejście główne   - wychowawca: Jarosław Śmieciuch
kl.VI- sala 210, wejście główne   - wychowawca: Marlena Tataranian
kl.VIIa - sala 302, wejście główne   - wychowawca: Magdalena Glińska
kl.VIIb - sala 215, wejście główne   - wychowawca: Michalina Mamińska
kl.VIIIa - sala 311, wejście główne   - wychowawca: Aleksandra Ciechacka
kl.VIIIb - sala 312, wejście główne   - wychowawca: Adam Korniluk
 
Przewidywany czas odwozu dzieci - godz. 10.45.
 
 
Przedszkole Publiczne i oddział przedszkolny.
 
Dzieci do przedszkola Rodzice przyprowadzają na godzinę zadeklarowaną we wniosku.
Rodzice przekazują dziecko pracownikowi przedszkola w drzwiach wejściowych - wejście boczne.
Prosimy aby Rodzice dzieci zapisanych na godz. 7.45 przyprowadzali je w godz. 7.35- 7.55, aby uniknąć dłuższego oczekiwania na odbiór dziecka.
 

Copyright © 2023 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.