foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Miło nam, że do nas zajrzałeś. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach

 

Nowe zmiany obowiązujące od 26 marca do 11 kwietnia.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców  Przedszkole  i oddział przedszkolny w Dźwierzutach w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021r. będą zamknięte.

Wychowawcy przedszkola będą prowadzić zajęcia z dziećmi  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram zajęć przekaże  wychowawca grupy.

Z uwagi na lockdown i zamknięcie  przedszkola rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

 

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia ....... marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Copyright © 2023 ZSP Dźwierzuty Rights Reserved.